Voor verwijzers

Op Maat Diagnostiek & Behandeling is vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch aanbesteed voor Basis GGZ en voor dyslexiezorg. Bij een (vermoeden van een) stoornis die in de DSM-V wordt beschreven, wordt diagnostiek vergoed vanuit de gemeente.

Wanneer ouders een verwijzing hebben van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, kunnen ouders zich telefonisch of middels het aanmeldformulier op onze website aanmelden. Op basis van de informatie en de vraag die er is, bepaalt een van onze orthopedagogen of psychologen of wij de juiste hulp kunnen bieden. Met deze verwijzing zal een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente, waarna een intakegesprek gepland kan worden. Wordt u verwezen door team toegang van de gemeente ’s Hertogenbosch? Dan kan er direct een intakegesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die het kind ervaart en de consequenties die dit voor het kind heeft, maar eventueel ook het gezin. Op basis van het intakegesprek doet Op Maat Diagnostiek een voorstel voor een passend traject.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling biedt diverse diensten (behandeling en begeleiding) aan die middels een PGB kunnen worden bekostigd. Wanneer cliënten geen recht hebben op vergoede zorg middels een beschikking of een PGB, kunnen zij bij ons terecht voor particulier onderzoek, behandeling of begeleiding. De begeleiding kan individueel of in kleine groepjes worden aangeboden.

U kunt als basisteam jeugd en gezin, huisarts, jeugd- of kinderarts of als medisch specialist naar Op Maat Diagnostiek & Behandeling verwijzen. U kunt naar ons verwijzen middels een brief met de cliëntnaam, bsn-nummer, adresgegevens, de vraagstelling, uw naam en agb-code.

Kijk hier voor het volledige aanbod van
Op Maat Diagnostiek & Behandeling