Voor ouders

Hieronder enkele voorbeelden van vragen waarmee u bij ons terecht kunt.

  • Ziet u dat uw kind problemen heeft met leren?
  • Twijfelt u of de school over het niveau van uw kind?
  • Heeft uw kind moeite met sociale contacten aangaan of onderhouden?
  • Is uw kind angstig?
  • Heeft uw kind moeite met concentreren?
  • Heeft uw kind moeite met emotieregulatie?
  • Mijn kind heeft een diagnose, kunnen jullie passende hulp bieden?
Belangrijke informatie stoppen met roken

Aanmelding

Als eerste meldt u zich aan. Dit kunt u doen door telefonisch contact met ons op te nemen of door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Op basis van de informatie en de vraag die u heeft, bepaalt een van onze orthopedagogen of psychologen of wij de juiste hulp kunnen bieden. Daarna nemen wij contact met u op en kunnen we een intakegesprek inplannen. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de problemen die uw kind ervaart en de consequenties die dit voor uw kind en zijn omgeving heeft. Op basis van het intakegesprek doet Op Maat Diagnostiek & Behandeling een voorstel voor een passend traject.

Traject

De eerste hobbel heeft u al genomen. U heeft uw kind aangemeld en er is een voorstel gedaan voor een passende manier om uw kind te helpen. Het startpunt van het traject en de benadering zijn afhankelijk van uw vraag en de problemen die uw kind ervaart.

In sommige gevallen is het logisch om te starten met een diagnostisch traject. Op basis van de informatie die wij inmiddels verzameld hebben, stellen we een onderzoek samen waarin we precies die informatie krijgen die nodig is om te kunnen achterhalen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Op Maat Diagnostiek & Behandeling ziet een onderzoek als een bron van aanknopingspunten voor passende behandeling, begeleiding of (handelings)adviezen. In andere gevallen is een onderzoek niet nodig en kan er direct worden gestart met passende begeleiding of behandeling.

De begeleiding of behandeling wordt gebaseerd op uw hulpvraag, de uitkomsten van het onderzoek en andere verzamelde informatie. Zo verschilt de benadering en intensiteit van kind tot kind, want ieder kind is tenslotte uniek.

Veel jeugdzorg wordt vergoed door de gemeenten. Indien de zorg die u wenst niet vergoed wordt, kunt u een offerte aanvragen voor de kosten van diagnostisch onderzoek en behandeling of begeleiding.

Diagnostisch Onderzoek

Loopt uw kind vast en weet u niet waarom? Is er twijfel over het niveau van uw kind? Heeft uw kind problemen met concentreren? Problemen met onthouden? Problemen met lezen of rekenen. Of merkt u dat uw kind juist sociaal meer moeite heeft om de wereld te begrijpen? Een onderzoek is soms een goed startpunt om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Dit kan een diagnose opleveren maar dat hoeft niet perse. Waar het vooral om gaat bij een onderzoek is achterhalen wat er aan de hand is en op basis daarvan de ontwikkeling ondersteunen zodat uw kind verder kan.

Behandeling

Ervaart uw kind moeilijkheden als gevolg van psychosociale problemen, emotieregularieproblemen of een leer- of ontwikkelingsstoornis? Om deze problemen te overwinnen en een kind weer in zijn kracht te zetten, biedt Op Maat Diagnostiek & Behandeling verschillende behandelingen aan. De behandeling kan zich op één of meer levensgebieden richten waarop uw kind de problemen ervaart. Onze behandelingen zijn gebaseerd op bewezen effectieve interventies, waarbij het systeem (het gezin, school) van het kind actief wordt betrokken. Behandeling kan zowel individueel als in groepsverband geboden worden, daarbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, dyslexiebehandeling, psychologische begeleiding of psycho-educatie. Ook behoort ouderbegeleiding tot de mogelijkheden.

Begeleiding

Loopt uw kind vast in zijn ontwikkeling als gevolg van de problemen die het ervaart? Met de begeleiding van Op Maat Diagnostiek & Behandeling kijken we naar de manier waarop we uw kind kunnen helpen om met deze problemen om te gaan en zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. Uw kind is niet zijn problemen, maar ze vormen wel een onderdeel van het leven van uw kind. Het is belangrijk deze beide aspecten te belichten in de begeleiding. Zo kan uw kind zijn talenten inzetten om problemen op te lossen of op een slimme manier met lastige situaties om te gaan. Daarnaast helpen we uw kind met strategieën om het dagelijks te manoeuvreren. Daarbij kijken we niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin, school en bijvoorbeeld sport. Wilt u meer weten over de begeleiding die wij u kunnen bieden? Neem dan contact met ons op voor een maatwerkgesprek zodat we ons begeleidingsaanbod op de hulpvraag van u of uw kind af kunnen stemmen.

Trainingen

Op Maat Diagnostiek & Behandeling biedt diverse trainingen aan om kinderen de juiste handvatten te geven om om te gaan met angst, zelfbeeld, sociale situaties, concentratieproblemen en stress. De trainingen zijn individueel of in kleine groepjes zodat ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. We bieden onder andere faalangsttraining, anti-examenstresstraining, ontspanningstraining, Rots & Water training en cogmed training aan.