T 073 689 4388
01

‘Als leren niet leuk meer is, terwijl je leert voor het leven’.

‘Als leren niet leuk meer is, terwijl je leert voor het leven’.

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school of helemaal vastlopen. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen.

Lees meer →
02

Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Op Maat Diagnostiek en Behandeling is een instituut dat is ontstaan vanuit Op Maat Studiebegeleiding. Als kernactiviteit houdt een studiebegeleider zich uiteraard bezig met het lerende kind, de lerende jongere of nog vollediger: ‘het lerende individu’. Na jaren ervaring met het begeleiden van jongeren, hebben we vanzelfsprekend ook ervaring met kinderen die, als het gevolg van ontwikkelingsproblemen, psychologische blokkades of beperkingen, niet verder komen.

Lees meer →
03

Wat kan Op Maat Diagnostiek voor mijn kind betekenen?

Wat kan Op Maat Diagnostiek voor mijn kind betekenen?

Op Maat Diagnostiek en Behandeling is een instituut bestaat uit een team van onder andere orthopedagogen, psychologen, onderwijskundigen, Remedial Teachers en GZ-psychologen. Meer informatie over de volgende vragen:

– Waarmee kunt u bij ons terecht?
– Waarom onderzoek doen?
– Waar doen wij onderzoek naar?

Lees meer →
04

Waarom Op Maat Diagnostiek?

Waarom Op Maat Diagnostiek?

Omdat we ten eerste goed werk leveren. We voeren een gedegen en op de hulpvraag toegespitst onderzoek uit en bieden op basis van de uitkomsten een passend vervolgtraject en goede handvatten, die niet op algemeenheden is gebaseerd. Op die manier kunnen er direct praktische aanpassingen en benaderingen worden gehanteerd.

We werken snel, zodat een diagnostisch traject niet meteen een maandenlang slepend project wordt. In twee weken wordt een onderzoeksmoment ingepland en in twee weken na het laatste onderzoek, wordt het rapport opgemaakt.

Op Maat Diagnostiek en Behandeling

Leer- en ontwikkelingsproblemen onderkennen, inzichtelijk maken en begeleiden

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school en ook daarbuiten. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen of dat zij vastlopen in hun ontwikkeling.

Met de hulp van onze psychologe, gz-psycholoog, remedial teacher en onderwijskundige, worden de oorzaken van de ontstane problemen aan het licht gebracht. Door deze oorzaken te onderkennen, kan er een traject worden opgestart om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Met behulp van onze begeleidingstrajecten doet uw kind en de omgeving de tools op om zelfstandiger te worden en ontwikkeling weer op gang te brengen. Met de juiste tools krijgen uw kind, u en anderen weer grip op het dagelijks leven en inzicht in helpende en belemmerende factoren.

Het team

Maak kennis met onze medewerkers.

drs. Renske Castricum: kinder- en jeugdpsycholoog en remedial teacher
Renske is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg en heeft een Master Special Educational Needs behaald aan de Fontys Hogescholen. Ze heeft ervaring opgedaan in verschillende richtingen, waaronder het begeleiden van leerlingen met leerproblemen en faalangst. Renske heeft altijd oog voor de persoon en het zelfvertrouwen van de leerling omdat dit de basis is van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen in de wereld.

Roseri van den Besselaar, MSc: orthopedagoog
Roseri is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, AD(H)D, dyscalculie en autisme. Daarnaast heeft Roseri gewerkt met kinderen die moeilijkheden ondervonden op sociaal emotioneel gebied. Vertrouwen is het sleutelwoord tot succes volgens Roseri. Je begint heel klein, je beschouwt ieder kind als uniek en werkt samen naar een op de persoon afgestemd doel.

Floor van Nimmerdor, MSc: onderwijskundige
Floor is afgestudeerd als onderwijskundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier heeft ze zich gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met autisme en een normale intelligentie. Zij heeft ervaring in het begeleiden van (zorg)leerlingen, de vormgeving van de begeleiding van zorgleerlingen en in het aansturing van begeleidingsteams. Voor Floor draait het om een kind de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau en zo de beste kans te geven in onze maatschappij.

dr. Roel de Groot: gz-psycholoog, klinisch psycholoog en orthopedagoog
Roel is als hoofd wetenschappelijk medewerker verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen en was voorzitter van de Nationale SpeelRaad. Hij heeft een orthopedagogische adviespraktijk in Hattem en heeft verschillende artikelen gepubliceerd en boeken geschreven, waaronder: Kinderen met leerproblemen, diagnostiek en behandeling en Spelenderwijs wijzer worden. Roel hecht groot belang aan spelen en bewegen voor een goede en volledige ontwikkeling en als preventie van leerproblemen.

 

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Vragen van u of uw kind over de ontwikkeling of voor extra ondersteuning:

 • ‘Waarom kan mijn kind zich niet concentreren?’
 • ‘Mijn kind leest langzaam en heeft moeite met spellen, is er sprake van dyslexie?’
 • ‘Zit ons kind op het juiste niveau?’
 • ‘Ik denk dat mijn kind faalangst heeft, wat kan daaraan worden gedaan?’
 • ‘Waarom heeft mijn kind zijn leergierigheid en motivatie verloren?’
 • ‘Waarom heeft mijn kind moeite om informatie in zich op te nemen en te onthouden?’
 • ‘School signaleert een achterstand (lezen, spellen en rekenen). Hoe groot is die en op welke specifieke gebieden?’
 • ‘Mijn kind heeft moeite met lezen/spellen/rekenen, kan er extra ondersteuning worden geboden?
 • ‘Mijn kind staat sociaal niet zo sterk in zijn schoenen, is er een training om dit te verbeteren?’

Waarom onderzoek doen?

Een onderzoek, afgestemd op de hulpvraag, is een manier om zicht te krijgen op de sterke en minder sterke kanten van een kind. Met de verkregen inzichten in de problemen en hun oorzaken, wordt het gemakkelijker om zwakke punten te ondervangen of mee om te leren gaan en om de sterke punten te versterken of in te zetten.

Een kind krijg zo gericht handvatten en kan het vertrouwen en plezier in leren terugvinden. Bovendien kan inzicht in het probleem een enorme boost zijn voor het zelfbeeld en de motivatie van een kind. Door te weten dat de problemen die worden ervaren in bijvoorbeeld tempo of concentratie niet te wijten zijn aan een gebrek aan inzet of intelligentie.

Waar doen wij onderzoek naar?

Met ons team van een gz-psycholoog, een kinder- en jeugdpsychool en remedial teacher en een onderwijskundige, kunnen wij momenteel onderzoek doen naar:

 • Niveaubepaling
 • Intelligentie
 • Dyslexie (screening of uitgebreid onderzoek)
 • Dyscalculie (screening of uitgebreid onderzoek)
 • Faalangst
 • Zelfbeeld
 • Geheugen
 • Concentratie
 • AD(H)D

Hoe ziet het traject eruit?

Hieronder wordt het traject tot diagnostiek en het vervolgtraject aan u uitgelegd.

Anamnese

Intakegesprek

Psychologische toetsing

Verslag en mondelinge toelichting

Vervolgtraject

Vergoedingen

Anamnese

De allereerste stap is het anamneseformulier. De ouders vullen het anamneseformulier. Hiermee verzamelen we direct relevante informatie over de ontwikkeling en de problemen en struikelblokken die een kind ervaart. Bovendien komt hierin de hulpvraag duidelijk naar voren. Op basis daarvan wordt bekeken hoe de eerste volgende stap van het traject wordt ingevuld; wel/niet testen, wel/niet gesprek.

Intakegesprek

Eerst wordt er tijdens een intakegesprek besproken wat precies de aard van de problemen is en wat de vragen zijn die er voor de ouders en/of voor uw kind spelen. Naar aanleiding van het intakegesprek worden bekeken hoe de rest van het proces zal verlopen.

Psychologische toetsing

Na het intakegesprek wordt er informatie verzameld. Deze informatie kan komen uit gesprekken met ouders, kind, begeleiders of leerkrachten, maar ook direct uit psychologische toetsing. De psychologische toetsing die wordt uitgevoerd kan bestaan uit intelligentietests, didactisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Verslag en mondelinge toelichting

Met behulp van de informatie die is verzameld, kunnen vaak de problemen geduid worden. In een verslag en in een mondelinge toelichting, wordt hierover uitleg gegeven. Het verslag vormt de basis van tips en adviezen die worden gegeven ten aanzien van de aanpak van het probleem en mogelijke oplossingen.

Vervolgtraject

Vervolgtrajecten kunnen bestaan uit behandeling, remedial teaching en trainingen.

Zorg die niet wordt vergoed:
– onderzoek naar dyslexie als er geen sprake is van vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).
– onderzoek naar dyscalculie.
– capaciteitenonderzoek.
– behandeling van dyslexie als er geen sprake is van EED.
– remedial teaching bij leerproblemen.

vergoede zorg bij verwijzing door huisarts:
– specialistische zorg bij vermoeden van een stoornis zoals AD(H)D en autisme.

Vervolgtrajecten

Na de diagnose volgt een advies voor een vervolgtraject. Hieronder vindt u de diensten die Op Maat Diagnostiek & Behandeling kan bieden:

Contact

Meer informatie? Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Uw naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht of vraag *

Bovenstaande gegevens worden verwerkt volgens ons privacy beleid.

Contactgegevens

Vind ons via Google Maps:

Webontwikkeling: Dommelweb.nl
Online marketing: Needmachine Internetmarketing

Onze partners