Ontwikkelingsproblemen

Wanneer de ontwikkeling van uw kind vastloopt, vertraagt of een achterstand ontstaat, kan dit het gevolg zijn van ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornis. Uw kind kan dan problemen ervaren zoals moeite met concentratie, sociale vaardigheden, overzicht houden en problemen oplossen. Deze problemen kunnen van jongs af aan al aanwezig zijn, maar komen soms verder in de ontwikkeling van het kind pas aan het licht. Op Maat Diagnostiek & Behandeling kan een passend onderzoekstraject inzetten om te achterhalen wat er aan de problemen ten grondslag ligt. Ook kunnen we passende behandeling en begeleiding aanbieden, toegespitst op de hulpvraag van uw kind. Laten we er samen voor zorgen dat uw kind zich weer op een positieve manier verder kan ontwikkelen!

Psychosociale problemen

Psychosociale problemen is een brede term voor problemen op zowel psychisch als sociaal gebied. Voorbeelden hiervan zijn: angstklachten, depressieve klachten, teruggetrokken gedrag en sociale problemen. Psychosociale problemen kunnen lichamelijke problemen tot gevolg hebben zoals buikpijn, hoofdpijn of slaapproblemen. Wat is de onderliggende oorzaak van de problemen die uw kind ervaart en hoe kan uw kind beter leren omgaan met datgene wat problemen oplevert? Kan uw kind omgaan met wat er van hem gevraagd of verwacht wordt? Op Maat biedt diagnostisch onderzoek aan om te achterhalen waar deze problemen vandaan komen. Daarnaast zet Op Maat zet effectieve interventies in rondom gedrag, emotionele en sociale problemen. Ook geven we handelings- en omgevingsgerichte adviezen aan ouders en scholen. Zo krijgt uw kind weer grip op zijn leven!!

Leerproblemen

Leren, dat doen we eigenlijk al vanaf de geboorte. Veel gaat automatisch, maar wanneer uw kind naar school gaat kan toch blijken dat leren ineens niet zo gemakkelijk meer gaat. Dit kan te maken hebben met lees- of spellingsproblemen, maar ook met het geheugen of moeilijkheden binnen de executieve functies.

Als deze problemen duidelijk worden door een stagnerende ontwikkeling of scores die niet bij het niveau van uw kind passen, dan is het belangrijk te achterhalen waar deze vandaag komen. Is er sprake van dyslexie? Dyscalculie? Werkgeheugenproblemen? Concentratieproblemen of een taalontwikkelingsachterstand? Met een onderzoek kan in kaart worden gebracht wat er aan de hand is en kan een passende behandeling worden gegeven. Zo krijgt uw kind de handvatten die het nodig heeft om weer verder te leren!

Dit is Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Gepassioneerd

Wij hebben passie voor kinderen en hun ontwikkeling. Kinderen die vastlopen willen we weer vooruit helpen!

Kwaliteit

Werken vanuit wat werkt.
We zetten bewezen effectieve interventies in en blijven continue op de hoogte van ontwikkelingen in ons vakgebied.

Betrokken

Een kind zien. Dat is het startpunt van alles wat we doen.

Op Maat

Zo licht als mogelijk zo
intensief als nodig.

Snel

Jeugdzorg. Kinderen die vastlopen. We streven naar een korte doorlooptijd, zonder wachtlijsten.

Healthy Stress Examentraining; leer omgaan met examenvrees

In het examenjaar hebben meer jongeren last van faalangst (examenvrees). Uit onderzoek blijkt dat dit wel 20-25% van alle jongeren uit het eindexamenjaar zijn! Na twee jaar coronaonderwijs blijkt dat jongeren nog meer onzekerheid en angst ervaren dan anders. Daarom bieden wij een gratis faalangstscreening aan en hebben we een speciale examentraining ontwikkeld.

Je hebt net twee jaar coronaonderwijs achter de rug. Motivatie was moeilijk vast te houden, online lessen waren niet altijd even effectief. Geen wonder dus dat als je nu in het examenjaar zit, het gevoel hebt er niet lekker bij te zitten.

Maak jij je zorgen over je examens? Op Maat biedt nu een gratis screening aan om te kijken of jij last hebt van faalangst van 21 t/m 31 maart. In deze screening maken we gebruik van een betrouwbare test die door een professional wordt geïnterpreteerd.

Of misschien ben jij er al wel van overtuigd dat je hier last van hebt en wil je gewoon hulp en tips om beter om te kunnen gaan met de stress van de examens.

Op Maat Diagnostiek & Behandeling heeft een examentraining ontwikkeld waarbij we in een intensieve dag aan de slag gaan met stress en ontspanning. In activiteiten en oefeningen leer je het verschil tussen terechte stress en stress waar je niks aan hebt. Met onze tips en tricks leer je verschillende soorten stress herkennen en omzetten in positieve energie.

Wil je de gratis screening doen of je al inschrijven voor onze Healthy Stress Examentraining? Of wil je gewoon wat meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Neem contact met mij op

Bent u op zoek naar ondersteuning en een benadering die verder gaat dan praten alleen? Wilt u meer weten of heeft u vragen? Laat het ons weten dan bellen we u uiterlijk de volgende werkdag terug.

Bel ons

085 – 105 30 90

Liever meteen contact? bel ons op bovenstaand nummer.

Wij zijn bereikbaar op:
maandag t/m vrijdag 09:00 – 18:00uur