T 073 7820415
01

‘Als leren niet leuk meer is, terwijl je leert voor het leven’.

‘Als leren niet leuk meer is, terwijl je leert voor het leven’.

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school of helemaal vastlopen. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen.

Lees meer →
02

Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Op Maat Diagnostiek & Behandeling

Op Maat Diagnostiek en Behandeling is een instituut dat is ontstaan vanuit Op Maat Studiebegeleiding. Als kernactiviteit houdt een studiebegeleider zich uiteraard bezig met het lerende kind, de lerende jongere of nog vollediger: ‘het lerende individu’. Na jaren ervaring met het begeleiden van jongeren, hebben we vanzelfsprekend ook ervaring met kinderen die, als het gevolg van ontwikkelingsproblemen, psychologische blokkades of beperkingen, niet verder komen.

Lees meer →
03

Wat kan Op Maat Diagnostiek voor mijn kind betekenen?

Wat kan Op Maat Diagnostiek voor mijn kind betekenen?

Op Maat Diagnostiek en Behandeling is een instituut bestaat uit een team van onder andere orthopedagogen, psychologen, onderwijskundigen, Remedial Teachers en GZ-psychologen. Meer informatie over de volgende vragen:

– Waarmee kunt u bij ons terecht?
– Waarom onderzoek doen?
– Waar doen wij onderzoek naar?

Lees meer →
04

Waarom Op Maat Diagnostiek?

Waarom Op Maat Diagnostiek?

Omdat we ten eerste goed werk leveren. We voeren een gedegen en op de hulpvraag toegespitst onderzoek uit en bieden op basis van de uitkomsten een passend vervolgtraject en goede handvatten, die niet op algemeenheden is gebaseerd. Op die manier kunnen er direct praktische aanpassingen en benaderingen worden gehanteerd.

We werken snel, zodat een diagnostisch traject niet meteen een maandenlang slepend project wordt. In twee weken wordt een onderzoeksmoment ingepland en in twee weken na het laatste onderzoek, wordt het rapport opgemaakt.

Op Maat Diagnostiek en Behandeling

Leer- en ontwikkelingsproblemen onderkennen, inzichtelijk maken en begeleiden

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school en ook daarbuiten. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen of dat zij vastlopen in hun ontwikkeling.

Met de hulp van onze psychologe, gz-psycholoog, remedial teacher en onderwijskundige, worden de oorzaken van de ontstane problemen aan het licht gebracht. Door deze oorzaken te onderkennen, kan er een traject worden opgestart om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Met behulp van onze begeleidingstrajecten doet uw kind en de omgeving de tools op om zelfstandiger te worden en ontwikkeling weer op gang te brengen. Met de juiste tools krijgen uw kind, u en anderen weer grip op het dagelijks leven en inzicht in helpende en belemmerende factoren.

Het team

Maak kennis met onze medewerkers.

drs. Annewil van den Borne, orthopedagoog
Annewil is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is gespecialiseerd diagnostiek en behandeling bij kinderen met leer-, ontwikkelings- of sociaal-emotionele problemen. Zij heeft ervaring opgedaan in verschillende werkvelden; kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs en de zorg voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Voor Annewil staat het kind centraal, waarbij de omgeving actief betrokken wordt om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

drs. Renske Castricum: kinder- en jeugdpsycholoog en remedial teacher
Renske is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg en heeft een Master Special Educational Needs behaald. Ze heeft ervaring opgedaan in verschillende richtingen, waaronder het begeleiden van leerlingen met leerproblemen en faalangst. Renske heeft altijd oog voor de persoon en het zelfvertrouwen van de leerling omdat dit de basis is van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen in de wereld. Momenteel volgt Renske een opleiding in cognitieve gedragstherapie.

Floor van Nimmerdor, MSc: onderwijskundige
Floor is afgestudeerd als onderwijskundige aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier heeft ze zich gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met autisme en een normale intelligentie. Zij heeft ervaring in het begeleiden van (zorg)leerlingen, de vormgeving van de begeleiding van zorgleerlingen en in het aansturing van begeleidingsteams. Voor Floor draait het om een kind de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau en zo de beste kans te geven in onze maatschappij.

drs. Anne-Marie Lichtenberg, gz-psycholoog
Anne-Marie werkt al enkele jaren samen met Op Maat en is tevens werkzaam bij Herlaarhof. Ze is een ervaren diagnosticus, kent het zorgveld, het onderwijsveld en heeft een coördinerende en controlerende rol. Samen met Anne-Marie waarborgen wij de kwaliteit van ons aanbod.

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Vragen van u of uw kind over de ontwikkeling of voor begeleiding en behandeling:

 • ‘Heeft mijn kind een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, concentratie- of geheugenproblemen)?
 • Mijn kind kan zich niet goed uiten en loopt daardoor tegen problemen aan, hoe kan ik hem helpen?
 • ‘Hoe kan ik mijn kind van zijn angsten afhelpen?’
 • ‘Het lijkt wel of mijn kind zich niet ontwikkelt in zijn zelfstandigheid, hoe kan dit?’
 • ‘Ik denk dat mijn kind faalangst heeft, wat kan daaraan worden gedaan?’
 • ‘Waarom heeft mijn kind zijn leergierigheid en motivatie verloren?’
 • ‘Ons kind laat plotseling ander gedrag zien, waar ligt dat aan?’
 • ‘Mijn kind snapt sociale signalen niet goed en blijft steeds maar in zijn eigen interesses hangen, hoe komt dat?’
 • ‘Mijn kind heeft een diagnose, kunnen jullie hem helpen om te begrijpen wat dit betekent en hem helpen hiermee om te gaan?’
 • ‘Mijn kind staat sociaal niet zo sterk in zijn schoenen, is er een training om dit te verbeteren?’

Onderzoek, waarom

Een onderzoek, afgestemd op de hulpvraag, is een manier om zicht te krijgen op de sterke en minder sterke kanten van een kind. Met de verkregen inzichten in de problemen en hun oorzaken, wordt het gemakkelijker om zwakke punten te ondervangen of mee om te leren gaan en om de sterke punten te versterken of in te zetten.

Zowel kind als ouders en eventueel andere betrokkenen krijgen hierdoor meer inzicht in de problemen. Deze vormen het uitgangspunt voor tools om uw kind verder te helpen ontwikkelen. Bovendien kan inzicht in het probleem een enorme boost zijn voor het zelfbeeld en de motivatie van een kind. Door te weten dat de problemen die worden ervaren niet te wijten zijn aan een gebrek aan inzet of doorzettingsvermogen. Het is raadzaam een diagnostisch onderzoek op te volgen met passende (orthopedagogische) begeleiding, training of behandeling om de verworven inzicht effectief in te zetten om helpende gedachten en vaardigheden te ontwikkelen.

Waar doen wij onderzoek naar?

Na een onderzoek of diagnose, of aan de hand van een hulpvraag, gaat ons team aan de slag om passende begeleiding of behandeling samen te stellen. Deze kunnen uit 1 of meerdere vormen bestaan en worden persoonlijk samengesteld aan de hand van ontwikkelingsdoelen:

 • Trainingen die gericht zijn op angstreductie.
 • Behandeling.
 • Psycho-educatie.
 • Training gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden.
 • Individuele begeleiding en feedback om zelfstandigheid te vergroten.
 • Orthopedagogische behandeling voor het gezin of het kind.
 • Daghulp.
 • Begeleiding gericht op het verbeteren van tijdsbesef, structuur en planning.

Hoe ziet het traject eruit?

Hieronder wordt het traject tot diagnostiek en het vervolgtraject aan u uitgelegd.

Anamnese

Intakegesprek

Psychologische toetsing

Verslag en mondelinge toelichting

Vervolgtraject

Vergoedingen

kwaliteitsdocumenten

Anamnese

De allereerste stap is het anamneseformulier. De ouders vullen het anamneseformulier. Hiermee verzamelen we direct relevante informatie over de ontwikkeling en de problemen en struikelblokken die een kind ervaart. Bovendien komt hierin de hulpvraag duidelijk naar voren. Op basis daarvan wordt bekeken hoe de eerste volgende stap van het traject wordt ingevuld

Intakegesprek

Eerst wordt er tijdens een intakegesprek besproken wat precies de aard van de problemen is en wat de vragen zijn die er voor de ouders en/of voor uw kind spelen. Naar aanleiding van het intakegesprek worden bekeken hoe de rest van het proces zal verlopen.

Psychologische toetsing

Na het intakegesprek wordt er informatie verzameld. Deze informatie kan komen uit gesprekken met ouders, kind, begeleiders of leerkrachten, maar ook direct uit psychologische toetsing. De psychologische toetsing die wordt uitgevoerd kan bestaan uit intelligentietests, didactisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Verslag en mondelinge toelichting

Met behulp van de informatie die is verzameld, kunnen vaak de problemen geduid worden. In een verslag en in een mondelinge toelichting, wordt hierover uitleg gegeven. Het verslag vormt de basis van tips en adviezen die worden gegeven ten aanzien van het vervolg.

Vervolgtraject

Vervolgtrajecten kunnen bestaan uit orthopedagogische behandeling, begeleiding, remedial teaching en trainingen.

Zorg die niet wordt vergoed:
– onderzoek naar dyslexie als er geen sprake is van vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).
– onderzoek naar dyscalculie.
– capaciteitenonderzoek.
– behandeling van dyslexie als er geen sprake is van EED.
– remedial teaching bij leerproblemen.

vergoede zorg bij verwijzing door huisarts:
– specialistische zorg bij vermoeden van een stoornis zoals AD(H)D en autisme.

Vervolgtrajecten

Na de diagnose volgt een advies voor een vervolgtraject. Hieronder vindt u de diensten die Op Maat Diagnostiek & Behandeling kan bieden:

Contact

Meer informatie? Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Uw naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht of vraag *

  Bovenstaande gegevens worden verwerkt volgens ons privacy beleid.

  Contactgegevens

  Vind ons via Google Maps:

   

  Onze partners