Voor scholen

Scholen hebben een brede opdracht en sinds het ‘Weer Samen Naar School’ beleid werd aangenomen en het concept ‘passend onderwijs’. Scholen hebben dan ook te maken met een toenemend aantal leerlingen die zorg nodig hebben. Scholen zetten zich in om deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, maar soms is het inschakelen van professionals hierbij van belang.

Diagnostisch onderzoek

Op Maat Diagnostiek & Behandeling kan op verschillende gebieden extra hulp en ondersteuning bieden. Zo kan Op Maat ingezet worden bij twijfels over de ontwikkeling van een kind en bij vermoeden van leerproblemen. Wij zetten in overleg met ouders en leerkracht dan een passend onderzoek op. Aansluitend op het onderzoek geven we handelingsgerichte adviezen aan ouders en leerkracht om ook daadwerkelijk de vertaalslag naar het dagelijks leven van de leerling te maken.

Runningtherapie bewezen effectief met oog voor de gehele persoon

Behandeling en Begeleiding

Een vervolgtraject in de vorm van passende behandeling of begeleiding kan hier aan gekoppeld worden. Hierbij kan worden gedacht aan psycho-educatie, cogmed training, faalangsttraining enz.

Orthodidactische Remedial Teaching

Daarnaast kan Op Maat ingezet worden voor orthodidactische Remedial Teaching. Hierbij ondersteunen we leerlingen met leerproblemen, concentratieproblemen of werkgeheugen problemen om achterstanden in te halen, aansluiting te vinden bij de klas en strategieën op te doen om in de klas effectiever te kunnen functioneren. Afgestemd op de belastbaarheid en de capaciteiten van een kind wordt de instructie aangeboden om zo optimaal effect en vooruitgang te boeken. Uiteraard worden doelen in overleg met leerkrachten en/of intern begeleiders afgestemd.

Coaching, advies en training

Wilt u uw leerkrachten of docenten ondersteunen met handelingsplannen of extra kennis over gedragsproblemen, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen? Ook dan staan onze orthopedagogen en psychologen voor u klaar om persoonlijk met uw docenten aan de slag te gaan.

Wilt u weten wat Op Maat
voor uw organisatie kan betekenen?