T 073 7820415

Trainingen

 • Rots en Watertraining
 • Psycho-educatie
 • Faalangsttraining

Rots en Watertraining

Dit is een training voor kinderen die zelfbewuster en zelfverzekerder willen worden.
(Deze training is bewezen effectief)

Tijdens de Rots en Water training staan de rotshouding en de waterhouding centraal. Met de rotshouding leren kinderen op zichzelf te vertrouwen en voor zichzelf op te komen. Dit kan helpen om bijvoorbeeld om te gaan met groepsdruk en pesterijen. Met de waterhouding leren kinderen open te staan voor de mening van anderen. Communicatie, samenwerking, vriendschap en verbondenheid zijn hier de belangrijkste onderwerpen.

Deze sociale weerbaarheidstraining is een mooie combinatie tussen actieve en communicatieve onderdelen. In de actieve onderdelen wordt gewerkt aan lichaamshouding, ademhaling en het leren omgaan met grenzen van jezelf en van anderen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van eenvoudige zelfverdedigingsvormen, spel en lichaamsbeweging. Daarnaast wordt er gezamenlijk gesproken over verschillende onderwerpen zoals groepsdruk en pestgedrag.

De training wordt gegeven in groepjes van kinderen van 8 tot 12 jaar. De groepjes bestaan uit maximaal 5 kinderen en worden begeleid door een gecertificeerde Rots en Watertrainer. De training start op 24 oktober en bestaat uit 9 bijeenkomsten van een uur op dinsdagmiddag van 16.30 – 17.30 u op de Maaspoort in Den Bosch. De kosten zijn € 250,- voor de gehele training.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoeld voor kinderen die pas een diagnose autisme of AD(H)D hebben gehad.
Met psycho-educatie kan een kind zijn of haar beperkingen en krachten herkennen. Daarna kan een kind er ook slimmer mee om leren gaan. De resultaten uit het onderzoek en de problemen die een kind ervaart, zijn het uitgangspunt van de training. Zo kan het leven weer wat gemakkelijker worden gemaakt.

Faalangsttraining

Faalangst kunnen we simpelweg omschrijven als ‘de angst om te falen’. Faalangst is in mindere mate bij iedereen aanwezig en is zelfs functioneel, maar faalangst kan soms omslaan in negatieve faalangst. Negatieve faalangst, is faalangst die het functioneren van een kind negatief beïnvloedt.

De uitgangspunten van onze faalangsttraining:

 1. Afstemming op de persoon:
  Met onze individuele aanpak, kunnen we de veilige omgeving waarborgen die nodig is om vrijuit over faalangst te praten. Bovendien kunnen we op deze manier de faalangsttraining afstemmen op uw kind. Dit is erg belangrijk omdat er verschillende vormen van faalangst zijn en zo de kern van het probleem per persoon kan worden aangepakt.
 2. Rationeel Emotieve Therapie (RET):
  RET vormt de basis van de faalangsttraining. Dit betekent dat er wordt uitgegaan van de gedachte dat niet de gebeurtenis zelf, maar de negatieve gedachten, bepaalde gevoelens veroorzaken waardoor prestaties worden beïnvloed.

De faalangsttraining bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek
 • Een afspraak waarin vooral informatie wordt verzameld aan de hand van vragenlijsten en een gesprek. De bevindingen hiervan worden gebruikt om de training persoonlijk af te stemmen.
 • Zes trainingsmomenten. De eerste afspraken vinden in elkaar opeenvolgende weken plaats, waarna er steeds wat meer tijd tussen de afspraken komt. Op die manier is er tijd en ruimte om het geleerde in de praktijk te brengen.
 • Na de zes trainingsmomenten wordt er een evaluatiegesprek ingepland om de stand van zaken te bespreken en om te bepalen of er nog aanvullende begeleiding nodig is.