T 073 7820415

Remedial Teaching

Remedial Teachers verzorgen ‘remediërend onderwijs voor kinderen met leerachterstanden, leerproblemen of gedragsproblemen of stoornissen.’ Dit wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de individuele leerling en is vooral gericht op het leerproces, vaak van taal of rekenen.

Remedial Teachers verzorgen ‘remediërend onderwijs voor kinderen met leerachterstanden, leerproblemen of gedragsproblemen of stoornissen.’ De remedial teacher, die in de wandelgangen meestal de RT-er wordt genoemd geeft dus extra, aanvullend onderwijs. Dit wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de individuele leerling en is vooral gericht op het leerproces, vaak van taal of rekenen. De aandachtspunten worden op voorhand bepaald naar aanleiding van individuele diagnostiek of een intakegesprek. Met de Remedial Teaching, kunnen de leervoorwaarden worden gecreëerd of aangeleerd, die bij de leerling ontbreken. Met een gezonde dosis humor, een andere benadering en speelse ondersteuningsmaterialen, ontwikkelt een kind niet allen zijn kennis en vaardigheden, maar ook weer motivatie en plezier in het leren. Remedial Teaching kan op school worden gegeven of op locatie.

Het proces van de Remedial Teaching, is planmatig, doelgericht en intensief. Bij aanvang van de RT wordt een plan opgesteld, dat na zes weken wordt geëvalueerd en vervolgens wordt bijgesteld of geherformuleerd. Via de RT-er is het mogelijk dat informatie wordt verstrekt aan ouders en scholen ten aanzien van de behoeften, begeleiding en ondersteuning van de leerling. Het doel van de Remedial Teaching is voor een deel afhankelijk van de vraagstelling. Wel wordt er altijd ingezet op het ervoor zorgen dat een kind in zijn of haar klas of op zijn of haar school kan blijven, het aanleren van vaardigheden om met het leerprobleem of de stoornis om te gaan of het bereiken van het eigen niveau.